#balochitamur #be_murad #balochifilm #flim #balochistan #baloch #balochi #baloc…

102

#balochitamur #be_murad #balochifilm #flim #balochistan #baloch #balochi #balochifilm #balochistan #baloch #balochi #makuran #gwadar #turbat #panjgor #kharan #chahbar #muscat #bahrain #oman #dubai #بلوچستان #بلوچ# #مکران #تربت #گوادر #پنجگور #خاران #چابھار #زاھدان #بلوچی#بلوچی_تامر_ #تامر_بے_مراد #البلوشي